Radio Domino

Huisomroep van het MC Slotervaart in Amsterdam

De geschiedenis van RADIO DOMINO begint in 1958.

"In 1958 kwam er een bandrecorder in huize De Jong aan de Valentijkade in Amsterdam en daar moest wat nuttigs mee gedaan worden. Na dagen brainstormen kwam het idee een ziekenomroep te gaan oprichten en dat moest dan een stichting worden. De taken werden verdeeld. Het technische gedeelte kwam onder leiding van Arie de Jong en vader Pieter de Jong verzorgde de Pr en zocht contact met de ziekenhuizen, bejaardenhuizen en schreef officiƫle instanties aan om de Stichting RIOP te verwezenlijken. De zorg voor de muziek, de programma's en het ophalen van verzoeklaten in ziekenhuizen kwam voor rekening van Liz de Jong en ook het contact met de bewoners en de patiƫnten in de ziekenhuizen. Zij maakten bandopnamen die in het Weesperpleinziekenhuis werden afgedraaid. Al snel kwamen daar het Ziekenhuis Amsterdam Noord en enkele bejaarden- en verpleeghuizen bij. Er kwamen vrienden en vriendinnen bij en ook de donateurs namen hun intrede en dat allemaal vanwege een microfoon in de huiskamer met een doek erover om bijgeluiden zoveel mogelijk te vermijden. Tijdens de opname mocht alleen de omroepster spreken en niemand anders mocht een kik geven wat natuurlijk wel hilarische tafrelen met zich meebracht. Hoorspelen werden ook opgenomen en dat werd een groot succes. We maakten zelf de geluiden en dat was erg lachen. Riek de Jong zat b.v. op de grond met een afwasteiltje met water en twee houten lepels te roeien. We moesten maar eens serieus gaan zoeken naar het juiste geluid. Later konden we een plaat kopen met geluiden erop. De groep werd groter en groter en we moesten verhuizen en er werden artiesten uitgenodigd. De kerstboodschap werd verzorgd door Leopold Verhagen en via de pers werd er een ledenwerving gehouden. Ik ben verheugd dat ons pionierwerk is voortgezet door Radio Domino en wens jullie veel succes met dit prachtige werk. De pioniers van toen: Arie de Jong, Pieter de Jong, Marion Wiegman, Rob Hofman, Johan Boshuyzen-Rodemond, Max Peper, Riek de Jong, Roel Blauw en ondergetekende Liz de Jong"

In 1958 is de naam R.I.O.P. (Recording Is Ons Plezier) gelijk met de Stichting door een notaris vastgelegd. Een groots opgezette geldinzamelingsactie leverde voldoende fondsen op voor de bouw van een geluidsstudio bij een van de medewerkers op zolder ergens in Amsterdam West. Zes jaar later verhuisde de studio naar een door NS afgedankte treinwagon, die op het terrein van de Centrale Markt bij de Jan van Galenstraat een vaste standplaats kreeg. Vanaf 1972 werden ook live-uitzendingen verzorgd vanuit een studiootje in het Weesperpleinziekenhuis. Vanaf die tijd noemde de omroep zich RADIO DOMINO.

In 1976 ging het Weesperpleinziekenhuis, met enkele andere, op in het fonkelnieuwe Slotervaartziekenhuis. De studio verhuisde mee en tegerlijkertijd werd de treinwagon terugverkocht aan de NS. Korte tijd later kreeg Ziekenhuis Amsterdam Noord zijn eigen studio en omroep (ZAN) en vanaf dat moment tot de dag van vandaag zendt RADIO DOMINO live uit in het Slotervaart Ziekenhuis en het Antoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis in Amsterdam.

Uitbreiding van zendtijd en medewerkers noodzaakte de omroep tot een grote reorganisatie. In 1980 werden de statuten gewijzigd, waarbij de stichting werd omgedoopt in STICHTING RADIO DOMINO. Hierbij werd het zwaartepunt van beleidsvorming verschoven van het bestuur naar de medewerkers. Tevens werd een vaste structuur ontworpen voor het functioneren van bestuur en medewerkers en de opzet van de programmering (vaste uitzenduren op iedere dag, elke weekdag een vast team dat in grote mate de inhoud van de programma's bepaalt binnen de door het Huishoudelijk Reglement vastgestelde kriteria, etc). Tegelijk ontstonden vaste taak- en functieverdeling van medewerkers (presentatie, techniek, programmamedewerking) en werden een testprocedure en een driemaandelijkse proefperiode in het leven geroepen. Ook kreeg RADIO DOMINO er een nieuwe groep medewerkers bij: de patiëntenbezoek(st)ers. Sinds april 1981 geeft RADIO DOMINO een eigen programmaboekje uit dat bed-aan-bed verspreid wordt.

In 1982 onderging de studio in het Slotervaartziekenhuis een grondige verbouwing, waardoor de uitzendingen een maand lang van diverse noodlokaties binnen het ziekenhuis verzorgd moesten worden. De feestelijke heropening van de studio werd korte tijd later gevolgd door de viering van het 25-jarig bestaan van RADIO DOMINO, met recepties, een expositie, een jubileumboekje en een feestavond voor medewerkers, ziekenhuispersoneel en patiënten met vele gasten en optredens van asrtiesten.

De daaropvolgende jaren werden vooral gekenmerkt door stabiliteit in het medewerkersbestand (ondanks het grote verloop, vrijwilligersorganisaties eigen, is het bestand altijd boven de vijfentwintig gebleven) en door vele aktiviteiten naar buiten toe. Naast de reguliere uitzendingen (vanaf 1986 de volgende ochtend herhaald) werden en worden ervele extra uitzendingen verzorgd, vaak door medewerkers uit verschillende dagteams van uitzendingen-met-publiek vanuit de recreatiezalen tot rechtstreekse reportages van bijzondere evenementen in Amsterdam en soms ver daarbuiten (zoals Huishoudbeurs, Keukenhof, Koninginnedag, Intocht van Sinterklaas, Sail enz. enz.).

Ook de ontwikkeling van de techniek gaf het ziekenomroepwerk in de tachtiger jaren een heel ander aanzien. Al vanaf 1982 experimenteerde RADIO DOMINO met computerapparatuur en reeds na enkele jaren was vrijwel de gehele muziekcollectie direct via het beeldscherm op te roepen. Momenteel is de computer niet meer weg te denken uit de studio en worden jingles en andere muziekbestanden (Mp3) direct uit de computer de mengtafel ingestuurd. Ook bij RADIO DOMINO is het niet bij één computer gebleven. Er draait nu een heuse netwerk server en alles gaat er nu wat geavanceerder aan toe dan we enkele jaren geleden hadden kunnen bedenken. Uiteraard heeft ook het audio-gedeelte zich aan de tijd aangepast. Werd in 1980 nog uitsluitend met singletjes, elpees en tapes gewerkt, na de invoering van de cassetterecorder, het tapedeck en in 1988 de Cd-speler is met name het werk van de geluidstechnicus onherdenkbaar veranderd. Momenteel stoeit de geluidstechnicus met moderne Cd-spelers, Minidisk, jinglemachines en natuurlijk de Pc.

Eén ding is niet veranderd in al die jaren en dat is de doelstelling van RADIO DOMINO; het bieden van gepaste ontspanning aan een beperkte groep bedlegerige luisteraars met speciaal voor hen gemaakte programma's. RADIO DOMINO biedt geen op de massa toegesnede, ongericht radioprogramma, maar een volwaardig, op het individu afgestemd alternatief. Het technisch, geluids- en muziekhobbyisme, waar een omroep niet zonder kan, staat altijd ten dienste van die doelstelling. Dat is de kracht en het bestaansrecht van RADIO DOMINO. Zolang die visie helder blijft, zal RADIO DOMINO blijven bestaan.